Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 23.1.2022
Henkilötietolain 5.12.2018/1050:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kauneus & Hyvinvointi Carolina
Marianne Puussaar
marianne[at]kauneuscarolina.fi
Y-tunnus: 2333630-8
Kauppakatu 19 B
44100 Äänekoski
p. 044 730 4496

Rekisterin nimi

Kauneus & Hyvinvointi Carolina asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA

Asiakasrekisteriin kerätään Kauneus & Hyvinvointi Carolina asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon. Henkilötietoja kerätään Timma-palvelun kautta ja www-sivuilla olevalla lomakkeella. Timma -ajanvarauspalvelun tietosuojaselosteen voi lukea tästä https://timma.fi/privacy

REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen.

Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään Timma -ajanvarauspalvelussa tai muun ajanvarauksen (esim.puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, varauksen lisätiedot tai erityistoiveet

Www-sivuilla lahjakortin tilauslomake asiakkaalta pyydetään yhteydenottoa varten seuraavat tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen nettiajanvarauksen kautta tai puhelimitse, tai kun asiakas palvelutilanteessa luovuttaa liikkeelle itsestään henkilötietoja.
Edellä mainittujen lisäksi, asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet, sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.
Asiakasrekisteriin välittyy myös automaattisesti asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas tekee liikkeeseen ajanavarauksen Timma-palvelun kautta.
Edellä mainittujen lisäksi, liike voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Liikkeemme varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei liikkeessä työskentelevä rekisterinpitäjä siirry harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen liikkeen alaisuuteen.
Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietojaan käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa Timma-ajanvarauspalvelussa. Käyttämällä Timma-palvelua asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saatetaan Timma-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUS

Kauneus & Hyvinvointi Carolina on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä, kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Kauneus & Hyvinvointi Carolina on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet, sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.
Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö liikkeelle omakätisesti allekirjoitetussa, tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

TIEDON KORJAAMINEN

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää yritystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET

Kauneus & Hyvinvointi Carolina pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa ja sitoutuu oma-aloitteisesti, tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia, tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.